Creare cont Login
elite-imobiliare.ro » proiectul de lege privind reglementarea pietei imobiliare este in dezbatere publica
Vezi ofertele mele salvate


Categorii

Știri și noutăți

PromoReclama

Opinii Clienţi:

Promo

Proiectul de lege privind reglementarea pieței imobiliare este în dezbatere publică

 Standarde minimale în domeniul dezvoltării imobiliare și al construcțiilor, asigurarea unor bune practici în procesul de marketing și de vânzare a locuințelor, precum și standarde în relațiile dintre cumpărători și dezvoltatori/constructori.

 Acestea sunt, pe scurt, obiectivele proiectului de lege privind cerințele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari și construcțiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare și pentru modificarea și completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar, care se află în dezbatere la Senat.

 În expunerea de motive, inițiatorii acestui proiect legislativ explică necesitatea reglementării domeniului imobiliar. Astfel, în prezent doar 38% dintre consumatori au încredere că nu sunt înșelați atunci când cumpără o locuință, sector întrecut numai de cel al mașinilor second hand, unde 36% dintre cumpărători sunt convinși de corectitudinea tranzacțiilor.  

  Totodată, inițiatorii proiectului de lege arată că, „Pentru a apăra consumatorii de eventuale înșelăciuni, statele dezvoltate din UE au adoptat în ultimele decenii legi speciale pentru piața imobiliară. În  Belgia este Legea Breyne, iar în Franța este “Code de la Construction et de l’Habitation” (Codul construcțiilor și al locuințelor). Cea mai mare țară din Europa de Est , Polonia,are o legislație specială din anul 2014 care protejează drepturile cumpărătorilor de case noi și impune restricții dezvoltatorilor.

  Potrivit proiectului de lege, „Prin dezvoltare imobiliară se înțelege un ansamblu de locuințe format prin construcția a cel puțin o clădire de locuințe individuale având o amprentă la sol de minim 500 de metri sau formată din minim 6 locuințe individuale”, iar „Prin dezvoltator imobiliar se înțeleg persoana juridică care efectuează toate operațiunile imobiliare în vederea construirii, finalizării și predării către beneficiari a locuințelor din cadrul dezvoltării imobiliare, precum și coordonarea surselor de finanțare necesare realizării acestor operațiuni”.

  Dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, „Niciun dezvoltator nu va face publicitate, nu va comercializa, vinde sau oferi spre vânzare, și nu va invita persoane să achiziționeze, sub nici o formă juridică, o parcelă de teren, apartament sau clădire, după caz, în cadrul unei dezvoltări imobiliare sau parte din aceasta, fără înregistrarea dezvoltării imobiliare la Agenția Națională pentru Locuințe.”

  În plus, în momentul rezervării și emiterii scrisorii de alocare a locuinței, dezvoltatorul va avea „obligația să pună la dispoziția cumpărătorului, următoarele informații:

(a) planuri de proiectare aprobate, împreună cu specificațiile, aprobate de autoritatea competent, prin afișarea pe site sau într-un astfel de loc după cum poate fi specificat în regulamentele emise de Autoritate;

(b) calendarul etapelor de finalizare a proiectului, inclusiv prevederile privind infrastructura civică, cum ar fi apa, salubrizarea și electricitatea.”

  Totodată, noua lege va apăra cumpărătorii de tehnicile de vânzare agresive, precum  oferirea de stimulente financiare în schimbul unor decizii immediate sau sugerarea unei creșteri viitoare de preț. De asemenea, „dezvoltatorii nu vor putea „pretinde sau accepta o sumă mai mare de 10% din costul apartamentului, parcelei sau clădirii, după caz, ca plată în avans sau o taxă de rezervare, din partea unui cumpărător, fără a încheia în prealabil o promisiune de vânzare, înscris autentic, cu o astfel de persoană și fără să autentifice acel antecontract de vânzare, în temeiul oricărei legi care este în vigoare la acel moment.”

  Potrivit propunerii legislative, cumpărătorii vor avea acces la informații importante încă de la început. Astfel, „Dezvoltatorul  trebuie să pună la dispoziția cumpărătorului informații suficiente înainte de etapa semnării antecontractului. Informațiile trebuie să vizeze în special, dar nu exclusiv, următoarele aspecte:

-       prezentarea unui model de Antecontract,  în scris;

-       explicații cu privire la toate prevederile Antecontractului.

-        descrierea detaliată a locuinței;

-       detalii cu privire la orice servicii de management și organizare, care vor intra în atribuțiile Dezvoltatorului și costul estimat al acestora;

-       detalii cu privire la orice serviciu și costul aferent ce va fi prestat de către Cumpărător;

-       explicație cu privire la întinderea si acoperirea Garanțiilor;

-       detalii privitoare la Dezvoltator , inclusiv denumirea legală completă, date de contact, adresa;

-       detalii în legătură cu orice Terță Parte care reprezintă Dezvoltatorul , inclusiv denumirea legală completă, date de contact și detalii, adresa și statutul legal;

-       detalii cu privire la modul de întocmire a unei reclamații în conformitate cu prevederile legii.”

  În cazul în care locuința nu este finalizată, informațiile furnizate ar trebui să includă „o broșură sau un plan care să indice forma, dimensiunea, aspectul și poziția locuinței, dar și o estimare a datei de finalizare.

 De asemenea, cumpărătorul trebuie să fie informat cu privire la drepturile sale de a rezilia Acordul de Rezervare sau Antecontractul în special dacă intervine o modificare a locuinței care afectează în mod direct sau indirect valoarea acesteia sau lucrările de construcție întârzie excesiv.

  Proiectul de lege prevede că, „Cumpărătorul dispune de minim 7 zile pentru a analiza oferta contractuală”, iar „Contractul de vânzare-cumpărare trebuie să aibă formă scrisă, în limba romană, și trebuie să includă cel puțin informații despre:

-       drepturile Cumpărătorului de a primi detalii cu privire la orice modificare în specificațiile locuinței anterioară finalizării tranzacției;

-       detalii cu privire la totalitatea costurilor;

-       datele estimate pentru finalizare si predare;

-       drepturile Cumpărătorului care decurg din nerespectarea de către Dezvoltator a datelor stabilite pentru predarea locuinței;

-       procedura obligatorie prevăzută de Constructor pentru soluționarea reclamațiilor.”

Proiectul prevede și sancțiuni în cazul în care dezvoltatorii nu se conformează. Astfel, „Pentru încălcarea dispozițiilor prezentei legi de către dezvoltatorul imobiliar, acesta va plăti o amendă în valoare de 5% din valoarea proiectului de dezvoltare imobiliară în cazul neînregistrării acestuia la Agenția Națională pentru Locuințe la data și prin procedura prevăzută la art.4 alin.(1) din prezenta lege. În cazul neînregistrării proiectului după aplicarea amenzii inițiale se aplică o amendă de 10% din valoarea estimată a proiectului de dezvoltare imobiliară.”

  Legea prevede și dreptul consumatorului păgubit de a fi despăgubit. „Pentru încălcarea dispozițiilor prezentei legi de către dezvoltatorul imobiliar, acesta va plăti consumatorului păgubit despăgubiri, după cum urmează: a) 10% din valoarea locuinței datorate consumatorului, dacă a fost încălcată una din dispozițiile legale precizate de  la art. 15 la art.22 din prezenta lege; b) 20% din valoarea locuinței datorate consumatorului, dacă a fost încălcată una din dispozițiile legale precizate de la art. 23 la art. 33 și ale art. 36 din prezenta lege.”

  Decizia finală pentru proiectul legislativ inițiat de doi deputați PNL va fi luată în Camera Deputaților, unde va ajunge după dezbaterea în Senat.

  

 

    Vezi >>Proiect de Lege privind cerintele aplicabile dezvoltatorilor imobiliari

 

   

   Postat de  Mircea Vinteanu - Realtor & CRS -

      Elite Imobiliare  Constanta 

Vezi toate ştirile

Data publicarii: 2019-06-06

Opinii clienti:

Momentan nu exista opinii postate.


©2011 www.elite-imobiliare.ro. All rights reserved.            Webdesign: Webdesign, creare site-uri web si magazine virtuale Găzduire: Gazduire web si inregistrare domenii Promovare: Catalog firme si companii